Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP)

Các ngành nghề có khả năng nhận ITA cao từ Express Entry trong năm 2023

Dữ liệu mới đây của chính phủ Canada đã cung cấp thêm chi tiết về đặc điểm của những ứng viên nhận được thư mời theo chương trình Express Entry từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023.

Canada mời 3750 ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry cuối tháng 9

Canada đã tổ chức đợt rút thăm Express Entry cho tất cả các chương trình vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Đây là đợt rút thăm thứ bảy cho tất cả các chương trình kể từ khi các đợt rút thăm Express Entry được khởi động lại vào ngày 6 tháng 7.   IRCC đã […]