cơ hội định cư Canada dành cho cư dân tạm trú - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » cơ hội định cư Canada dành cho cư dân tạm trú

Chương trình định cư Canada mới sắp được mở cửa

Canada đang chuẩn bị thực hiện một chương trình định cư mới nhanh chóng dành cho người lao động nước ngoài có tình trạng tạm trú và du học sinh. Bộ trưởng Bộ Di trú Sean Fraser chia sẻ với CBC News rằng chương trình mới sẽ là một hướng định cư lấy thường trú […]