công dân canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » công dân canada

Cách để được chứng nhận là công dân Canada khi có ba/mẹ là người Canada

Nếu bạn có ba mẹ là người Canada, bạn có thể là công dân Canada và đủ điều kiện nhận hộ chiếu Canada.