đạo luật hạn chế người nước ngoài mua nhà ở Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » đạo luật hạn chế người nước ngoài mua nhà ở Canada

Chính sách hạn chế người nước ngoài mua nhà tại Canada có hiệu lực 2 năm kể từ 01/01/2023

Chính phủ Canada vừa cho ra một đạo luật mới hạn chế người nước ngoài mua bất động sản nhà ở tại Canada để tránh tình trạng đầu cơ, bảo vệ quyền lợi của người dân Canada.