Đề cử Tỉnh bang Alberta - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Đề cử Tỉnh bang Alberta

Alberta tạm dừng diện Opportunity Stream và ưu tiên nhóm ngành du lịch, nhà hàng – khách sạn

Kể từ ngày 15 tháng 2, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (AAIP) đã thông báo tạm dừng xử lý các hồ sơ diện Opportunity Stream cho đến khi có thông báo mới.