Đề cử Tỉnh bang Bristish Columbia - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Đề cử Tỉnh bang Bristish Columbia

04 Tỉnh bang British Columbia, Quebec, Manitoba và Alberta công bố kết quả rút hồ sơ đối với chương trình định cư và đề cử của Tỉnh bang

Từ ngày 21 đến 28 tháng 06 vừa qua, 04 Tỉnh bang của Canada đã phát hành thư mời nộp xin đề cử Tỉnh bang cho các ứng viên đang có hồ sơ thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) và những chương trình định cư do Tỉnh bang quản lý. 

02 Tỉnh bang Ontario và British Columbia gửi thư mời cho ứng viên để nộp hồ sơ xin Đề cử Tỉnh bang trong các đợt rút hồ sơ chương trình PNP gần nhất

Trong tuần từ 15-21/06 vừa qua, 02 Tỉnh bang của Canada đã phát hành thư mời cho ứng viên của các đợt rút hồ sơ chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP)