Từ ngày 21 đến 28 tháng 06 vừa qua, 04 Tỉnh bang của Canada đã phát hành thư mời nộp xin đề cử Tỉnh bang cho các ứng viên đang có hồ sơ thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) và những chương trình định cư do Tỉnh bang quản lý. 

04 Tỉnh bang British Columbia, Quebec, Manitoba và Alberta công bố kết quả rút hồ sơ đối với chương trình định cư và đề cử của Tỉnh bang

Ứng viên được lựa chọn trên cơ sở cân nhắc các yếu tốt như kinh nghiêm làm việc, loại công việc, khả năng ngoại ngữ, trình độ học vấn và một số yếu tố khác. Mỗi ứng viên của chương trình PNP sẽ được ấn định điểm số dựa vào những yếu tố kể trên, cách thức chấm điểm sẽ khác nhau giữa các Tỉnh bang và không nên được so sánh với nhau. 


Kết quả chương trình định cư của Tỉnh bang từ ngày 21 đến 28 tháng 06 

Tỉnh bang British Columbia (B.C.) 

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tiến hành rút hồ sơ của ứng viên thông qua 06 diện định cư của Tỉnh bang này. 

Vào ngày 25/06, Tỉnh bang tổ chức một đợt rút hồ sơ chung dành cho 05 diện định cư (Diện Lao động Tay nghề, Diện Lao động Tay nghề liên kết với hệ thống Express Entry, Diện Sinh viên tốt nghiệp quốc tế, Diện Sinh viên tốt nghiệp quốc tế liên kết với hệ thống Express Entry và Diện Lao động sơ cấp và trung cấp), đợt rút hồ sơ này mời tổng cộng 35 ứng viên. Riêng Diện Lao động tay nghề sơ cấp và trung cấp yêu cầu số điểm tối thiểu 110, 04 Diện còn lại yêu cầu ứng viên có số điểm tối thiểu 134 để được nhận thư mời nộp hồ sơ. 

Trong cùng ngày, Tỉnh bang tiến hành thêm một đợt rút hồ dành cho Diện Lao động Tay nghề Sinh viên tốt nghiệp quốc tế ( 02 diện liên kết với hệ thống Express Entry), thư mời được cấp phát cho ứng viên kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực đang cần thiết tại Tỉnh bang. 29 thư mời đã được cấp cho đợt rút hồ này. Ứng viên trong lĩnh vực Chăm sóc trẻ em xây dựng cần đạt tối thiểu 97 điểm để được mời, ứng viên trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ cần tối thiểu 106 điểm ứng viên trong lĩnh vực Chăm sóc thú y cần đạt 80 điểm để được cân nhắc nhận thư mời. 

Tỉnh bang Manitoba 

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPBP) đã tổ chức một số đợi rút hồ sơ từ ngày 21 đến 25/06, cấp phát 413 thư mời cho các ứng viên đủ điều kiện.

Vào ngày 21/06, MPNP đã tổ chức rút hồ sơ cho ứng viên của Diện Người lao động Tay nghề nước ngoài (Skilled Worker Overseas) và cấp 52 thư mời cho ứng viên với số điểm tối thiểu là 721 điểm. Trong cùng ngày, 111 ứng viên đã nhận được thư mời thông qua đợt rút hồ sơ của Diện Đào tạo Quốc tế (International Education stream). Trong số 163 thư mời được cấp phát của ngày 21/06 vừa qua, 31 thư mời thuộc về ứng viên đã đăng ký hồ sơ Express Entry hợp lệ. 

Vào ngày 25/06,  chương trình MPNP đã mời 250 ứng viên thuộc nhóm ngành nghề đang được ưu tiên lựa chọn của Diện Người lao động Tay nghề nước ngoài (Skilled Worker Overseas). Để có thể nhận được thư mời, ứng viên cần đạt tối thiểu 516 điểm, ngoài ra cần phải chứng minh kinh nghiệm làm việc trong một số ngành nghề thuộc Phân loại Ngành nghề Quốc gia (gọi là hệ thống NOC)* với mã số như sau: 

  • 31301, 31302 và 32101: nhóm công việc y tá có đăng ký chứng chỉ hành nghề và giấy phép 
  • 33102 – Trợ lý y tá, hộ lý, điều dưỡng

Trong số 250 ứng viên được nhận thư mời, 93 ứng viên đã đăng ký hồ sơ Express Entry hợp lệ 

*Hệ thống NOC được triển khai và sử dụng bởi Chính phủ Canada trong việc định nghĩa và phân loại các nhóm ngành nghề tại Canada 

Tỉnh bang Quebec 

Vào ngày 17/06, Tỉnh bang Quebec đã tiến hành mời ứng viên nộp hồ sơ thông qua chương trình định cư của tỉnh bang. Bộ trưởng Bộ quản lý về các vấn đề định cư ( Immigration, Francization, and Integration Ministry) của Tỉnh bang đã mời 1,470 ứng viên nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận từ tỉnh bang để nộp hồ sơ thường trú nhân. 

Để nhận được thư mời, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau 

  • Đạt tối thiểu từ 585 điểm trở lên; hoặc 
  • Nhận được Thư mời làm việc từ Doanh nghiệp ở bên ngoài khu vực trung tâm Montreal (Communauté métropolitaine de Montréal) 

Tỉnh bang Alberta 

Vào ngày 18/06 vừa qua, thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang Alberta (Alberta Advantage Immigration Program- AAIP) một đợt rút hồ sơ định cư đã được diễn ra, đợt rút hồ sơ này dành cho ứng viên đã có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang- 73 ứng viên đã nhận được thư mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang, các ứng viên này thuộc Diện Lao động cống hiến trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ mà nhận được thư mời làm việc tại Alberta (Dedicated Healthcare Pathway with Alberta job offer stream). Ứng viên cần đạt tối thiểu 301 điểm để nhận được thư mời. 


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: