di trú canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » di trú canada

Canada Ra mắt Hệ Thống Theo Dõi Đơn Xin Nhập Cư Canada Mới Để Bảo Lãnh Vợ / Chồng và Con Cái

Những người nộp đơn xin nhập cư Canada cho diện bảo lãnh vợ / chồng, con chung và con phụ thuộc hiện có thể xem trực tuyến tình trạng đơn của họ. Canada đã ra mắt một cổng thông tin trực tuyến nơi những người nộp đơn bảo lãnh vợ / chồng và con cái […]