diện CEC - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » diện CEC

Trở thành thường trú nhân qua diện CEC lao động tay nghề có kinh nghiệm tại Canada

Diện CEC là sự lựa chọn phổ biến cho những người làm việc tạm thời và du học sinh sau khi tốt nghiệp có thể xin được thường trú nhân, đây là một trong ba diện định cư thông qua chương trình Express Entry. Diện CEC được giới thiệu vào năm 2008 như một lộ […]