diện vợ/chồng hoặc bạn đời hợp pháp - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » diện vợ/chồng hoặc bạn đời hợp pháp

Canada cấp giấy phép lao động mở cho người nộp hồ sơ theo diện vợ/chồng và bảo lãnh gia đình

Bộ trưởng di trú Sean Fraser đã công bố chính sách mới tạm thời cung cấp giấy phép lao động mở (OWP) cho những người nộp hồ sơ thuộc diện vợ/chồng và bảo lãnh gia đình. Điều kiện cấp giấy phép lao động mở Chính sách mới ông do Sean Fraser ký đã tạo điều […]