điều kiện nhập Quốc tịch Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » điều kiện nhập Quốc tịch Canada

Bạn cần ở Canada bao lâu để đủ điều kiện nhập Quốc tịch?

“Bạn cần ở Canada bao lâu để đủ điều kiện nhập Quốc tịch?”, câu trả lời đơn giản nhất là bạn phải ở tối thiểu 1095 ngày (3 năm) trong vòng 5 năm. Để trở thành công dân Canada bạn cần phải ở tại Canada ít nhất là 1095 ngày (3 năm) trong vòng 5 […]