“Bạn cần ở Canada bao lâu để đủ điều kiện nhập Quốc tịch?”, câu trả lời đơn giản nhất là bạn phải ở tối thiểu 1095 ngày (3 năm) trong vòng 5 năm.

Để trở thành công dân Canada bạn cần phải ở tại Canada ít nhất là 1095 ngày (3 năm) trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn xin quốc tịch. IRCC chỉ tính số ngày là “ngày đủ tháng” nếu bạn thực sự có mặt tại Canada với tư cách là thường trú nhân . Bạn cần dành ít nhất hai năm ở Canada với tư cách là thường trú nhân để đáp ứng yêu cầu về sự hiện diện thực tế.

Mỗi ngày bạn ở Canada với tư cách là tạm trú (TR) thì được tính là nửa ngày và tối đa là 365 ngày. Vì mỗi ngày chỉ được tính là một nửa, nên phải mất hai năm để đạt được mức tối đa này. Không nhất thiết phải dành thời gian ở Canada với tư cách là tạm trú cho mục đích nhập quốc tịch, nhưng điều quan trọng cần biết là thời gian TR chỉ tính bằng một nửa để bạn biết cách tính yêu cầu hiện diện thực tế của mình.

Dưới đây là một số tình huống giả định để bạn hiểu hơn về cách tính:

  • Kinza đã làm việc ở Canada trong ba năm với Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) trước khi cô nhận được PR. Hai năm sau khi trở thành thường trú nhân, cô đã nộp đơn xin nhập quốc tịch. IRCC đã tính hai năm của cô ấy ở Canada trong PGWP là một năm đối với yêu cầu cư trú thực tế của cô ấy. Sau đó, hai năm cô ở Canada với tư cách thường trú nhân được cộng thêm tổng cộng ba năm để cô đủ điều kiện nhập quốc tịch.
  • Sandeep đã được chấp thuận cho thường trú từ bên ngoài Canada thông qua Chương trình diện tay nghề cao (FSWP). Anh đã sống ở Canada trong ba năm và quyết định nộp đơn xin nhập quốc tịch. IRCC tính mỗi ngày anh ta có mặt tại Canada là một ngày vì anh ta chưa bao giờ sống ở Canada với tư cách là tạm trú.
  • Idara đang làm việc tại Detroit, Hoa Kỳ khi cô có hộ khẩu thường trú tại Canada thông qua FSWP. Cô chuyển đến Windsor, Canada và đi làm hàng ngày để đến Mỹ. Cô ấy đã làm điều này trong 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. IRCC tính mỗi ngày Idara đi làm việc ở Mỹ và trở về nhà ở Canada là một ngày. Vì cô ấy đã là thường trú nhân sống ở Canada trong 5 năm, cô ấy đã dành hơn đủ ngày ở Canada để đáp ứng yêu cầu về sự hiện diện thể chất.

IRCC khuyến nghị trên trang web của mình rằng bạn nên ở lại quốc gia này trong hơn 1.095 ngày (3 năm) tối thiểu trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch, chỉ để đảm bảo rằng bạn thực sự đủ điều kiện.

Điều kiện để nhập quốc tịch Canada

Ngoài yêu cầu về thời gian tạm trú, dưới đây là một số điều kiện khác để nhập quốc tịch Canada:

  • Bạn cần có khả năng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đủ tốt để giao tiếp trong xã hội Canada. Nếu bạn từ 18 đến 54 tuổi, bạn phải nộp chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ.
  • Bạn phải có lý lịch tư pháp tốt
  • Bạn phải nhận thức được quyền và trách nhiệm của công dân và có kiến ​​thức cơ bản về địa lý, hệ thống chính trị và lịch sử của Canada.
  • Bạn có thể cần phải  nộp thuế ở Canada ít nhất ba năm trong năm năm trước ngày bạn nộp đơn.
  • Ngoài ra, bạn phải nộp đơn chính thức cho IRCC và trả phí xử lý của chính phủ cũng như phí quyền công dân.

Một khi bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Sau khi được chấp thuận, những người nộp đơn từ 18 đến 54 tuổi sẽ phải tham gia một bài kiểm tra quốc tịch. Nếu bạn đậu quốc tịch bạn sẽ phải tham dự một buổi lễ nhập tịch và nhận giấy chứng nhận quốc tịch Canada, và thực hiện Lễ Tuyên thệ Quốc tịch. Sau đó, bạn chính thức trở thành công dân Canada.

Tìm hiểu thêm: Điều kiện trở thành công dân Canada – Cơ hội sở hữu quốc tịch Canada

Canada.com.vn

Share this: