điều kiện nhập quốc tịch - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » điều kiện nhập quốc tịch

Điều kiện nhập quốc tịch Canada 2021

Nhập quốc tịch Canada là điều các thường trú nhân thường quan tâm khi đặt chân đến đất nước này. Dưới đây là những điều kiện nhập quốc tịch Canada mới nhất. 1. Tình trạng thường trú nhân (Permanent resident – PR) Để nộp đơn xin nhập quốc tịch, ứng viên phải là thường trú […]