Nhập quốc tịch Canada là điều các thường trú nhân thường quan tâm khi đặt chân đến đất nước này. Dưới đây là những điều kiện nhập quốc tịch Canada mới nhất.

1. Tình trạng thường trú nhân (Permanent resident – PR)

Để nộp đơn xin nhập quốc tịch, ứng viên phải là thường trú nhân (Permanent Resident) hợp pháp tại Canada và không được:
  • Đang bị xem xét vì lý do nhập cư hoặc gian lận,
  • Bị giới chức Canada yêu cầu rời khỏi Canada (lệnh trục xuất)
  • Có các điều kiện chưa được đáp ứng liên quan đến trạng thái PR 
Ứng viên không cần thẻ PR còn hạn để đăng ký quốc tịch mà có thể đăng ký với thẻ PR đã hết hạn.

2. Thời gian sinh sống tại Canada

Ứng viên (và một số trẻ phụ thuộc vị thành niên, nếu có) phải ở Canada ít nhất 1.095 ngày (3 năm) trong 5 năm trước ngày ký đơn đăng ký quốc tịch.
Khoảng thời gian được tính là ở Canada có thể bao gồm thời gian:
  • Ở Canada với tư cách là người tạm trú (1) hoặc người được bảo vệ
  • Bên ngoài Canada nếu bạn là người (hoặc là người trong gia đình) phục vụ trong lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính công liên bang hoặc dịch vụ công của một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

(1) Mỗi ngày ở Canada với tư cách là người tạm trú trong vòng 5 năm gần nhất được tính là một nửa ngày khi ứng viên tính toán thời gian ở Canada thực tế của mình. Ứng viên có thể sử dụng tối đa 365 ngày với tư cách là người tạm trú đối với thời gian ở Canada.

Người tạm trú là người được phép nhập cảnh hoặc ở lại Canada với tư cách:

  • khách du lịch
  • sinh viên
  • người lao động hoặc
  • người giữ giấy phép cư trú tạm thời

3. Khai thuế

Ứng viên có thể cần phải khai thuế ở Canada ít nhất 3 năm trong 5 năm ngay trước ngày nộp đơn.

4. Khả năng ngôn ngữ

Canada có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh và tiếng Pháp. Nếu từ 18 đến 54 tuổi vào ngày ký đơn đăng ký, ứng viên phải chứng minh rằng mình có thể nói và nghe tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở một trình độ cụ thể.
Kỹ năng ngôn ngữ được đánh giá dựa trên:
  • Các bằng chứng, chứng chỉ úng viên gửi cùng đơn đăng ký của mình
  • Khả năng giao tiếp với viên chức quốc tịch
  • Đánh giá trình độ ngôn ngữ của ứng viên trong một buổi điều trần với một quan chức quốc tịch, nếu cần thiết

Để trở thành công dân, ứng viên cần phải đáp ứng chuẩn ngôn ngữ Canada CLB 4 hoặc cao hơn, tương đương với khả năng giao tiếp cơ bản hàng ngày.

Tìm hiểu thêm: Lớp học miễn phí tiếng Anh cho người nhập cư Canada

5. Đạt bài thi quốc tịch Canada

Nếu từ 18 đến 54 tuổi vào ngày ký đơn đăng ký, ứng viên cần phải làm bài thi quốc tịch. Ứng viên sẽ cần trả lời các câu hỏi về quyền và trách nhiệm của người Canada cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính phủ, luật lệ, biểu tượng của Canada.
Cấu trúc bài thi:
  • Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
  • Thời gian 30 phút
  • 20 câu hỏi (điểm đạt: 15 câu trả lời đúng)
  • Câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi đúng hay sai
  • Dựa trên tài liệu hướng dẫn thi quốc tịch chính thức: Discover Canada (Khám phá Canada)
  • Thường thi theo hình thức viết, nhưng cũng có thể bằng hình thức vấn đáp
Lưu ý: Nếu phạm tội trong hoặc ngoài Canada
  • Ứng viên có thể không đủ điều kiện để trở thành công dân Canada trong một khoảng thời gian
  • Thời gian chấp hành một thời hạn tù, tạm tha hoặc quản chế không được tính là thời gian sống ở Canada
Nếu ứng viên không chắc chắn liệu các tình huống có áp dụng cho mình hay không, hãy liên hệ với luật sư của mình.
Chính phủ sẽ xem xét đơn đăng ký của ứng viên theo từng trường hợp cụ thể.

Các quy định khác về độ tuổi

  • Trẻ em dưới 18 tuổi không cần phải làm bài thi quốc tịch cũng như không cần chứng minh khả năng ngôn ngữ.
  • Người lớn 55 tuổi trở lên cũng không cần phải làm bài thi quốc tịch và chứng minh khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên sẽ có một buổi phỏng vấn với viên chức quốc tịch nhằm xác nhận danh tính của người nộp đơn và thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký, cũng như để xác định xem người nộp đơn có đáp ứng các yêu cầu về quốc tịch hay không.

Quy trình nhập quốc tịch Canada

  • Nộp đơn: Online hoặc hồ sơ giấy và thanh toán phí
  • Làm bài kiểm tra quốc tịch và phỏng vấn với viên chức quốc tịch nếu cần thiết
  • Tham gia buổi lễ nhập quốc tịch Canada và tuyên thệ để chính thức trở thành công dân Canada
Share this: