điều kiện trở thành công dân Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » điều kiện trở thành công dân Canada

Điều kiện trở thành công dân Canada – Cơ hội sở hữu quốc tịch Canada

Quốc tịch Canada có tầm quan trọng và ý nghĩa đối với rất nhiều người. Đối với họ, quốc tịch Canada được xem như chìa khóa mở ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ ngày 23 đến 29 tháng 5 năm nay, Canada đang tổ chức Tuần lễ Quốc tịch. Đạo luật Quốc tịch […]