định cư Canada diện Skilled Worker - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư Canada diện Skilled Worker

Tin di trú Canada tháng 10 – những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực nhập cư Canada

Tháng mười năm nay có thể sẽ là một tháng bận rộn đối với lĩnh vực nhập cư của Canada. Sắp tới sẽ có một số thay đổi vào cuối năm và dự kiến được công bố trong những tuần tiếp theo sẽ tạo nền tảng cho các mục tiêu và xu hướng nhập cư […]

Định cư Canada diện Skilled Worker là gì? (Skilled Worker Canada)

Định cư Canada diện Skilled Worker là chương trình định cư Canada diện tay nghề dành cho lao động nhập cư có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc ở ngành nghề được chính phủ Canada chào đón và cấp thường trú nhân (PR). Canada đang chứng kiến sự suy giảm về tỉ […]