định cư Canada diện vợ chồng - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư Canada diện vợ chồng

Định cư Canada theo diện vợ chồng cần những điều kiện gì?

Nếu bạn đã kết hôn hoặc đang trong mối quan hệ hôn nhân không chính thức với người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada, thì dưới đây là tổng quan quy trình để định cư Canada diện vợ chồng mà bạn có thể tham khảo: Canada hiện đang ưu tiên cho diện bảo […]