Nếu bạn đã kết hôn hoặc đang trong mối quan hệ hôn nhân không chính thức với người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada, thì dưới đây là tổng quan quy trình để định cư Canada diện vợ chồng mà bạn có thể tham khảo:

Canada hiện đang ưu tiên cho diện bảo lãnh vợ/chồng

Định cư Canada theo diện vợ chồng cần những điều kiện gì
Định cư Canada theo diện vợ chồng cần những điều kiện gì?

Theo Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2022 – 2024, Chính phủ đặt mục tiêu sẽ chào đón khoảng 80.000 người nhập cư mới thông qua Chương trình định cư Canada diện vợ chồng, Đối tác và Con cái mỗi năm. Hầu hết những người nhập cư này sẽ đến với tư cách là vợ/chồng và bạn đời của người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada.

Thời gian tiêu chuẩn để xử lý đơn xin bảo lãnh vợ/chồng là một năm. Sau khi đại dịch gây ra sự chậm trễ trong quá trình xét duyệt thì mới đây Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã tuyên bố rằng IRCC hiện đã có thể xử lý đơn xin bảo lãnh diện hôn nhân trong 12 tháng. Ngoài ra, Canada cũng cho ra mắt một trình theo dõi dành cho diện này, cho phép những người nộp đơn theo dõi tình trạng đơn đăng ký của họ.

Nếu vợ/chồng đã kết hôn hoặc chưa chính thức hoặc bạn đời của bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, thì đây là tổng quan về cách mà họ có thể bảo lãnh cho bạn để nhập cư Canada:

Quy trình bảo lãnh vợ/chồng của Canada

Cả bạn và bạn đời cần phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình. Bạn sẽ phải chứng minh rằng bạn đang trong mối quan hệ chân thành với người bạn đời của mình và không được phép có mối quan hệ với họ nhằm mục đích duy nhất là đạt được thường trú nhân Canada.

Vợ/chồng hoặc bạn đời không chính thức của người bảo lãnh không nhất thiết đang sống tại Canada mới được bảo lãnh. Công dân Canada có thể nộp đơn xin bảo lãnh từ nước ngoài miễn là họ chứng minh được với IRCC rằng họ sẽ sống ở Canada sau khi đơn được xử lý. Ngược lại, thường trú nhân chỉ có thể bảo lãnh vợ/chồng của họ trong Canada, ngay cả khi người bạn đời của họ đang sống ở nước ngoài. 

Điều kiện đối với người bảo lãnh

Công dân Canada hoặc thường trú nhân có thể đủ điều kiện để bảo lãnh nếu họ:

  • Từ 18 tuổi trở lên;
  • Là công dân Canada hoặc thường trú nhân, hoặc là người bản địa được đăng ký theo Đạo luật Canada dành cho người da đỏ (The Canadian Indian Act)
  • Chứng minh rằng họ không nhận trợ cấp xã hội trừ khi họ bị khuyết tật; và 
  • Có thể đảm bảo cho các nhu cầu về tài chính của người được bảo lãnh.

Điều kiện đối với người được bảo lãnh

Người được bảo lãnh cần phải thuộc một trong ba kiểu mối quan hệ sau:

  • Vợ/chồng: Bạn và công dân Canada hoặc người giữ thường trú nhân, đã kết hôn hợp pháp được chứng minh thông qua buổi lễ chúc mừng / lễ cưới. 
  • Hôn nhân không chính thức: Nếu bạn không kết hôn hợp pháp thì bạn và người bạn đời phải chung sống với nhau ít nhất 12 tháng liên tục.
  • Bạn đời: Nếu bạn không kết hôn hợp pháp nhưng đã có mối quan hệ ít nhất một năm, và hiện đang cư trú bên ngoài Canada và không thể kết hôn với bạn đời của mình, IRCC có thể công nhận mối quan hệ này là quan hệ vợ chồng. Một số lý do ngăn cản hôn nhân có thể bao gồm lý do văn hóa, tôn giáo hoặc luật pháp.

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để được bảo lãnh theo bất kỳ danh mục nào trong số này.

Ngoài ra, bạn phải trải qua việc kiểm tra sức khỏe, an ninh và án tích trước khi được nhập cư vào Canada.

Cách thức nộp đơn cho diện bảo lãnh vợ/chồng

Sau khi bạn đã xác nhận rằng bạn và bạn đời đủ điều kiện để nộp đơn cho diện bảo lãnh thì bạn có thể lên trang website chính thức của IRCC để tải đơn đăng ký của chính phủ. Sau đó, bạn phải trả các khoản phí cần thiết bao gồm phí xét duyệt, phí quyền thường trú nhân và phí sinh trắc học. Bạn phải nộp cùng lúc hai mẫu đơn là đơn xin bảo lãnh và đơn xin nhập cư.

Sau khi IRCC chấp thuận đơn đăng ký

Khi bạn nhận được quyền thường trú nhân thì bạn và người bạn đời vẫn phải duy trì một số điều kiện bảo lãnh của diện vợ/chồng. Bạn đời là công dân hay thường trú nhân Canada của bạn vẫn chịu trách nhiệm về mặt tài chính cho bạn trong vòng ba năm. Vì vậy, nếu bạn yêu cầu chính phủ hỗ trợ tài chính trong thời gian này thì bạn đời của bạn có thể buộc phải trả nợ cho Chính phủ.

Bạn với tư cách là người được bảo lãnh sẽ không được phép bảo lãnh cho một đương đơn khác trong 5 năm sau khi được bảo lãnh đến Canada. 

Tìm hiểu thêm: Canada Ra mắt Hệ Thống Theo Dõi Đơn Xin Nhập Cư Canada Mới Để Bảo Lãnh Vợ/Chồng và Con Cái

Đăng ký tư vấn

Canada.com.vn

Share this: