định cư tay nghề - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư tay nghề

Hạng mục định cư diện tay nghề Ontario

Hạng mục Định cư diện tay nghề Ontario – Employer Job offer Category thay thế hạng mục Employer Pre-Screened sự khác biệt chính là ứng viên sẽ nộp hồ sơ, không phải nhà tuyển dụng.  Các cá nhân chỉ có thể nộp đơn theo hạng mục này nếu họ có sự hỗ trợ của một […]