Hạng mục Định cư diện tay nghề Ontario – Employer Job offer Category thay thế hạng mục Employer Pre-Screened sự khác biệt chính là ứng viên sẽ nộp hồ sơ, không phải nhà tuyển dụng. 

Các cá nhân chỉ có thể nộp đơn theo hạng mục này nếu họ có sự hỗ trợ của một nhà tuyển dụng Ontario, người đã kéo dài  cho họ một lời mời làm việc toàn thời gian vô thời hạn, theo ba nhóm: lao động nước ngoài (foreign workers), sinh viên quốc tế (international students) và kỹ năng theo yêu cầu (In-demand skills). Ngoài ra, Ontario cũng mở ra chương trình Regional Immigration Pilot dưới hạng mục này để đưa lao động có kỹ năng theo yêu cầu đến các cộng đồng nhỏ hơn của tỉnh.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Dòng lao động nước ngoài (Foreign Worker Stream)

Để đủ điều kiện theo dòng này, ứng viên phải có:

  • Một lời mời làm việc (Job Offer)  lâu dài và toàn thời gian theo NOC 0, A hoặc B đáp ứng mức lương trung bình của Ontario và ở một vị trí cần thiết cho doanh nghiệp. 

Lưu ý: Đối với những người đã làm việc ở vị trí này, mức lương đề xuất phải bằng hoặc lớn hơn mức lương hiện tại đang được trả

  • Hai năm tích lũy kinh nghiệm làm việc có liên quan trong năm năm trước đó trước ngày nộp đơn.
  • Giấy phép bắt buộc có liên quan ở Ontario, nếu vị trí đó yêu cầu
  • Sống ở nước ngoài, hoặc đang làm việc, học tập hoặc đến thăm Canada với giấy phép hợp lệ.
  • Có ý định định cư tại Ontario.

Dòng sinh viên quốc tế (International Student Stream)

Để đủ điều kiện theo dòng này, ứng viên phải có:

  • Một lời mời làm việc lâu dài và toàn thời gian theo NOC 0, A hoặc B đáp ứng mức lương thấp cho Ontario và ở một vị trí cần thiết cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với những người đã làm việc ở vị trí này, mức lương đề xuất phải bằng hoặc lớn hơn mức lương hiện tại đang được trả

  • Một trong hai điều kiện sau đây :
   • Tốt nghiệp hoặc đáp ứng các yêu cầu của bằng cấp tối thiểu hai năm toàn thời gian từ một trường cao đẳng hoặc đại học công lập của Canada. HOẶC
   • Tốt nghiệp hoặc đáp ứng các yêu cầu của chương trình văn bằng sau đại học toàn thời gian tối thiểu một năm từ một trường cao đẳng hoặc đại học công lập của Canada.
  • Hoàn thành ít nhất một nửa việc học ở Canada
  • Nộp hồ sơ trong vòng hai năm kể từ ngày hoàn thành khóa học trên
  • Tình trạng pháp lý hợp pháp và có ý định định cư tại Ontario.

Tìm hiểu thêm: Dòng Sinh Viên Quốc Tế Canada – International Students streams

Dòng kỹ năng theo yêu cầu (In – Demand Skills Stream)

Dòng này nhắm mục tiêu đến các ứng viên có nhu cầu về kỹ năng cụ thể ở Ontario. Để đủ điều kiện, ứng viên phải có:

  • Một lời mời làm việc lâu dài và toàn thời gian theo một số nghề nhất định trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc xây dựng và đáp ứng mức lương trung bình ở Ontario cho nghề đó (xem bảng bên dưới) và ở một vị trí cần thiết cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với những người đã làm việc ở vị trí này, mức lương đề xuất phải bằng hoặc lớn hơn mức lương hiện tại đang được trả

  • 9 tháng kinh nghiệm làm việc tích lũy trong ba năm gần nhất ở một trong các ngành nghề đủ điều kiện. Kinh nghiệm phải được trả và toàn thời gian hoặc số tiền tương đương trong công việc bán thời gian ở Ontario.

Lưu ý: Không tính Công việc thời vụ

  • Có bằng tương đương Cử nhân Canada hoặc cao hơn
  • Giấy chứng nhận hoặc giấy phép hợp lệ tại thời điểm nộp đơn cho bất kỳ kinh nghiệm làm việc được yêu cầu nào
  • CLB / NCLC 4 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong tất cả các năng lực ngôn ngữ.
  • Sống ở nước ngoài, hoặc đang làm việc, học tập hoặc đến thăm Canada với giấy phép hợp lệ
  • Có ý định định cư tại Ontario.

Danh sách 10 nghề nghiệp theo mã NOC đủ điều kiện:

Danh sách 10 nghề nghiệp theo mã NOC đủ điều kiện

Danh sách 13 nghề nghiệp theo mã NOC đủ điều kiện nằm ngoài Khu vực Greater Toronto:

Chương trình Regional Immigration Pilot

Chương trình được thiết kế để sử dụng hệ thống OINP để đưa lao động có tay nghề cao không có sẵn tại địa phương đến các cộng đồng nhỏ hơn ở Ontario.

Các cộng đồng tham gia:

  • Chatham-Kent
  • Cornwall.
  • Quinte West / Belleville.

Yêu cầu ứng viên

  • Lời mời làm việc toàn thời gian và lâu dài từ nhà tuyển dụng tại một trong những cộng đồng tham gia.
  • Đáp ứng các tiêu chí cho một trong các dòng streams trong hạng mục Employer Job Offer của Nhà tuyển dụng (xem bên dưới).
   • Số lượng đề cử: Khoảng 150 đề cử đã được dành cho chương trình này. 

Ở dưới các dòng thuộc hạng mục Employer Job Offer, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng một số yêu cầu:

  • Là một doanh nghiệp hoạt động trong ba năm qua
  • Cơ sở kinh doanh ở Ontario
  • Tuân thủ tất cả các luật về việc làm, sức khỏe và an toàn
  • Nếu nằm ở Khu vực Great Toronto (GTA):   tổng doanh thu hàng năm tối thiểu là $1.000.000 và năm nhân viên toàn thời gian là công dân hoặc thường trú nhân Canada;
  • Nếu nằm ngoài  Khu vực Great Toronto (GTA): tổng doanh thu hàng năm tối thiểu là 500.000 đô la và ba nhân viên toàn thời gian là công dân hoặc thường trú nhân Canada.
  • Chỉ dành cho dòng lao động nước ngoài (Foreign Worker Stream): Trình bày nỗ lực tuyển dụng nếu ứng viên đang sống bên ngoài Canada hoặc đang làm việc ở Canada nhưng bên ngoài Ontario

Lưu ý: Nếu ứng viên hiện đang làm việc tại Ontario, yêu cầu này được miễn

Quy trình nộp hồ sơ 

  • Các ứng viên đáp ứng các yêu cầu phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và gửi tất cả các giấy tờ liên quan.
  • Lệ phí nộp đơn $2000 (nếu công việc nằm trong GTA) hoặc $1500 đô la (nếu công việc nằm ngoài GTA) sẽ đến hạn vào thời điểm này.
  • Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận được Thư đề cử và phải nộp đơn xin thường trú với IRCC trong vòng sáu tháng sau đó.

Tìm hiểu thêm: Định cư nguồn nhân lực – Express Entry streams

Canada.com.vn

Share this: