Doanh nghiệp Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Doanh nghiệp Canada

Cách Bộ di trú Canada kiểm chứng thư mời làm việc trong hồ sơ nhập cư

Nhận được thư mời làm việc từ Doanh nghiệp Canada có thể tăng tỷ lệ chấp thuận cho hồ sơ định cư của người lao động nước ngoài.