doanh nhân sau đại học - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » doanh nhân sau đại học

Thông tin về Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta

Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta nhằm vào những sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta, những người muốn thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp trong tỉnh.  Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại […]