Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta nhằm vào những sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta, những người muốn thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp trong tỉnh. 

Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng ở Alberta phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được xem xét cho Chương trình doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta. Chương trình doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta là một tiểu mục hoạt động dưới hệ thống của Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP).

Tìm hiểu thêm: Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta

Các ứng cử viên ban đầu phải thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp của mình ít nhất 12 tháng khi ở Alberta bằng giấy phép lao động, trước khi được Chương trình Đề cử Nhập cư của Alberta đề cử làm hộ khẩu thường trú sau khi các điều khoản của Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh được đáp ứng.

Các bước tiến đến thường trú Alberta

Bước 1: Nộp Expression of Interest

Các ứng cử viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện có thể gửi Expression of Interest (EOI). Các EOI sẽ được xem xét và cho điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Các ứng cử viên xếp hạng cao nhất sẽ được yêu cầu nộp Đơn đăng ký kinh doanh. 

Bước 2: Gửi bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh

Các ứng viên được chọn từ nhóm EOI phải nộp Đơn đăng ký kinh doanh trong 90 ngày. Một khoản phí đăng ký không hoàn lại là $ 3.500 cũng phải được trả.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ kinh doanh

Sau khi nhận được Đơn đăng ký kinh doanh của ứng viên và các tài liệu hỗ trợ, AINP sẽ đánh giá Hồ sơ kinh doanh. Nếu Hồ sơ kinh doanh của ứng viên được chấp thuận, họ sẽ được gửi một Thỏa thuận hoạt động kinh doanh (Business Performance Agreement-BPA) đã ký. BPA là một thỏa thuận pháp lý giữa ứng cử viên và tỉnh bang Alberta. Nó phải được ký và gửi lại cho AINP sau 14 ngày. Sau khi AINP nhận được BPA đã ký, các ứng viên sẽ được cấp Thư chấp thuận Đơn đăng ký Kinh doanh. 

Bước 4: Thành lập doanh nghiệp tại Alberta

Sau khi nhận được Thư chấp thuận Đơn đăng ký Kinh doanh, ứng viên có thể sống ở Alberta và tích cực sở hữu và điều hành doanh nghiệp của họ trong ít nhất 12 tháng, với quyền sở hữu ít nhất 34%. 

Bước 5: Báo cáo cưới cùng cho đề cư AINP

Sau khi các điều kiện về Hiệu suất Kinh doanh đã được đáp ứng, báo cáo cuối cùng về việc đề cử sẽ được đệ trình cho AINP. Nếu báo cáo cuối cùng được chấp thuận, AINP sẽ gửi giấy chứng nhận đề cử đến Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) và gửi cho ứng cử viên một lá thư đề cử. Sau đó, các ứng cử viên có thể nộp đơn xin thường trú cho IRCC. 

Yêu cầu của Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta 

Yếu tố

Yêu cầu

Kinh nghiệm làm việc

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có thể kết hợp với việc tích cực quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp hoặc các công ty tương đương. Ví dụ: trải nghiệm với vườn ươm doanh nghiệp hoặc công ty tăng tốc kinh doanh, hoặc hoàn thành các khóa học của chương trình khởi nghiệp.

Trình độ học vấn 

Đã hoàn thành ít nhất hai năm giáo dục toàn thời gian ở Alberta, dẫn đến bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học được chỉ định ở Alberta. Việc hoàn thành chương trình học phải đủ điều kiện để được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp.

Giấy phép làm việc 

Có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) có giá trị ít nhất 2 năm tại thời điểm bạn EOI

Ngôn ngữ 

Có Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada CLB tối thiểu là 7 cho mỗi kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe và Nói.

Thành lập doanh nghiệp 

Phải thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở Alberta với quyền sở hữu tối thiểu 34%. Loại hình kinh doanh được đề xuất không được nằm trong danh sách các doanh nghiệp không đủ điều kiện.

Các yếu tố làm tăng cơ hội cho ứng viên

Tiêu chuẩn

Các yếu tố về khả năng thích ứng

Lợi ích kinh tế

Có thể cung cấp lợi ích kinh tế cho Alberta thông qua:

– Tạo việc làm.

– Ngành kinh tế.

– Địa điểm kinh doanh (ví dụ: nông thôn).

– Kế nghiệp kinh doanh.

– Sự đầu tư.

– Sở hữu trí tuệ phát triển.

– Hợp tác hoặc hỗ trợ từ vườn ươm / công ty tăng tốc doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc nhà đầu tư thiên thần.

Tuổi

21 -49 tuổi 

Vợ/chồng đi cùng đương đơn

Vợ / chồng hoặc người bạn đời chung bạn có ít nhất một trong những điều sau:

– Có ít nhất 1 năm làm việc toàn thời gian liên tục tại Alberta.

– Ít nhất 2 năm học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta.

– Cấp độ tối thiểu CLB 5 bằng tiếng Anh hoặc NCLC 5 bằng tiếng Pháp ở cả 4 khả năng ngôn ngữ (Đọc, Viết, Nghe, Nói).

Họ hàng ở Alberta

Bạn, hoặc vợ / chồng hoặc người bạn đời chung, có một hoặc nhiều người thân sau đây sống toàn thời gian ở Alberta: cha, cha dượng, mẹ, mẹ kế, con, con riêng, chị gái, chị kế, anh trai, em kế

Nhóm Expression of Interest Pool 

Các ứng cử viên đáp ứng các tiêu chí trên phải gửi Expression of Interest đến AINP. AINP sẽ xem xét và cho điểm EOI của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Các ứng cử viên xếp hạng cao nhất sẽ được yêu cầu nộp Đơn đăng ký kinh doanh.

Bảng điểm EOI: điểm tối đa 125

Yếu tố thành lập doanh nghiệp (75 điểm)

Tiêu chuẩn

Mô tả Điểm

Quản lý doanh nghiệp hoặc Quyền sở hữu hoặc tương đương (tương đương bao gồm kinh nghiệm làm việc với vườn ươm doanh nghiệp hoặc người thúc đẩy kinh doanh hoặc hoàn thành các khóa học của chương trình khởi nghiệp)

 

(Tối đa 15 điểm)

Yêu cầu bắt buộc

6 tháng (tối thiểu bắt buộc) 5

1 năm

10

>1 năm

15

Lợi ích kinh tế

 

(Tối đa 40 điểm)

Không phải là yêu cầu bắt buộc

Những lợi ích kinh tế

Lĩnh vực phát triển kinh tế (ví dụ: năng lượng; nông nghiệp; công nghệ / dữ liệu / viễn thông / hàng không / hàng không vũ trụ; dịch vụ tài chính / finte

15

Tạo công việc (tối đa 15 điểm):

 

1 công việc 

5

2 công việc 

10

3 công việc hoặc nhiều hơn 

15

Nông thôn (bên ngoài các Khu vực đô thị của Điều tra dân số Edmonton và Calgary)

5

Tổng đầu tư kinh doanh

 

(Tối đa 20 điểm)

Không phải là yêu cầu bắt buộc

$25,000 hoặc ít hơn  5
  $25,001 đến $50,000 10
  $50,001 đến $75,000 15
  $75,001 hoặc nhiều hơn  20

Yếu tố nguồn nhân lực (25 điểm)

Tiêu chuẩn

Mô tả Điểm

Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

 

(Tối đa 15 điểm)

Yêu cầu bắt buộc

CLB 7 (tối thiểu bắt buộc 7 cho mỗi kĩ năng) 5

CLB 8 (cho mỗi kĩ năng)

12

CLB 9 (cho mỗi kĩ năng)

15

Giáo dục Alberta

 

(Tối đa 10 điểm)

Yêu cầu bắt buộc

Bằng cử nhân hoặc Văn bằng 2 năm (tối thiểu bắt buộc) 5

2 hoặc nhiều bằng cấp hoặc văn bằng 

7

Bằng thạc sĩ  trở lên

10

Các yếu tố về khả năng thích ứng (25 điểm)

Tiêu chuẩn

Mô tả Điểm

Tuổi

 

(Tối đa 5 điểm)

Không phải là yêu cầu bắt buộc

21 – 49 tuổi 5

Đặc điểm của Vợ / chồng / Bạn đời

 

(Tối đa 10 điểm)

Không phải là yêu cầu bắt buộc

Vợ / chồng / bạn đời của ứng viên có một hoặc nhiều điều sau đây:

– Có ít nhất 1 năm làm việc toàn thời gian liên tục tại Alberta.

– Ít nhất 2 năm học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta.

– Cấp độ tối thiểu CLB 5 bằng tiếng Anh hoặc NCLC 5 bằng tiếng Pháp ở cả 4 khả năng ngôn ngữ.

10

(nếu một hoặc nhiều đặc điểm được đáp ứng)

Người thân ở Alberta

 

(Tối đa 10 điểm)

Không phải là yêu cầu bắt buộc

Người thân được xác định là cha, cha dượng, mẹ, mẹ kế, con, con riêng, chị gái, chị kế, anh trai, em kế của người nộp đơn hoặc vợ / chồng / bạn đời chung sống. 10

Doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trái với Đạo luật và Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (ví dụ: các chương trình đầu tư liên kết với nhập cư hoặc đầu tư thụ động). Các doanh nghiệp không có thành phần kinh tế giá trị gia tăng, bao gồm:

  • Thanh toán khoản vay trong ngày, kiểm tra tiền mặt và các nghiệp vụ liên quan.
  • Doanh nghiệp kinh doanh đồ cũ.
  • Các doanh nghiệp được coi là đầu tư thụ động và / hoặc thiếu quản lý tích cực, bao gồm:
  • Hoạt động cho thuê, đầu tư và cho thuê tài sản.
  • Phát triển / môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm hoặc môi giới kinh doanh.
  • Các doanh nghiệp hoạt động bằng đồng xu, bao gồm cả tiệm giặt là và hoạt động rửa xe.
  • Kinh doanh theo dự án hoặc theo thời vụ.
  • Kinh doanh tại nhà, bao gồm nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng và nhà trọ.
  • Các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kế thừa. Điều này bao gồm các doanh nghiệp:
  • Được sở hữu / điều hành bởi một người thân của người nộp đơn.
  • Đã được sở hữu / điều hành trước đây bởi một doanh nhân hiện tại hoặc trước đây là ứng viên / đề cử của AINP trong vòng 4 năm qua.
  • Đã thay đổi quyền sở hữu trong 3 năm qua trước khi nộp đơn IGEIS.
  • Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, phân phối hoặc bán nội dung khiêu dâm hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khiêu dâm hoặc cung cấp các dịch vụ hướng đến tình dục.
  • Bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác do hiệp hội liên kết sẽ có xu hướng khiến AINP và Chính phủ Alberta trở nên mâu thuẫn.

Canada.com.vn

Share this: