Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hết hạn sau 20/09/2021 được phép gia hạn - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hết hạn sau 20/09/2021 được phép gia hạn

Tin vui cho ai có giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hết hạn sau 20/09/2021 được phép gia hạn

Những người có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 có thể gia hạn PGWP thêm một lần. Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã mở rộng thêm phạm vi thời gian PGWP hết […]