Những người có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 có thể gia hạn PGWP thêm một lần.

Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã mở rộng thêm phạm vi thời gian PGWP hết hạn được phép gia hạn từ tháng 01/2022 thành từ tháng 09/2021

Chính sách mới sẽ có lợi cho bất kỳ ai có PGWP sắp hết hạn. Thay đổi này chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ các ứng viên thuộc diện chương trình Lao động có kinh nghiệm tại Canada (CEC), những người đã không có cơ hội nộp hồ sơ định cư thông qua Express Entry kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2021. Bộ Di trú Canada (IRCC) đã tạm dừng việc rút hồ sơ cho những ứng viên diện này, thường là những người có PGWP, trong nỗ lực giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ định cư. Việc rút hồ sơ cho các ứng viên theo diện chương trình này dự kiến sẽ khởi động lại vào ngày 6 tháng 7 sắp tới.

Thông thường, PGWP là giấy phép chỉ cấp một lần duy nhất. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp các chương trình học toàn thời gian sẽ đủ điều kiện để nhận được một giấy phép làm việc mở có hiệu lực tối đa ba năm. Tuy nhiên, chính sách mới sẽ cho phép những người có PGWP đủ điều kiện nộp hồ sơ xin 1 giấy phép lao động mở mới với thời gian hiệu lực lên đến 18 tháng.

Chính sách đặc biệt này đã được công bố vào tháng 4, tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết về cách triển khai trên thực tế

Chính phủ cho biết sẽ có hơn 50.000 người có thể hưởng lợi từ chính sách gia hạn PGWP mới này. Có hàng chục nghìn người sở hữu PGWP trở thành thường trú nhân mỗi năm. Các ứng viên này đã hòa nhập tốt vào thị trường lao động Canada nhờ kinh nghiệm học tập và làm việc tại Canada trước đó. Vào năm 2021, hơn 88.000 người sở hữu PGWP đã trở thành thường trú nhân.

Trong khi đó, những người đang sở hữu PGWP sắp hết hạn sẽ có thể rơi vào những tình huống khó khăn, họ không thể xin giấy phép lao động mới, bị nghỉ việc, hoặc thậm chí rời khỏi Canada.

Tin vui cho những người sinh sống tại Canada có giấy phép làm việc sau tốt nghiệp hết hạn sau ngày 20/09/2021 được phép gia hạn và có cơ hội trở thành thường trú nhân khi chính phủ Canada quyết định khởi động lại chương trình này vào ngày 6 tháng 7 sắp tới.

Tìm hiểu thêm: Cách nộp hồ sơ nhập tịch Canada với tư cách Thường trú nhân

Canada.com.vn

Share this: