giấy phép lao động tại Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » giấy phép lao động tại Canada

Hướng dẫn cách gia hạn tình trạng thị thực tạm thời tại Canada

Gia hạn thị thực Canada – Bài viết dưới đây liệt kê một số lựa chọn cho du khách, sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời để kéo dài thời gian lưu trú tại Canada. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đề xuất một số lựa chọn […]