Gia hạn thị thực Canada – Bài viết dưới đây liệt kê một số lựa chọn cho du khách, sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời để kéo dài thời gian lưu trú tại Canada. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đề xuất một số lựa chọn cho phép người đang giữ thị thực tạm thời ở lại Canada, ngay cả khi họ đang chờ quyết định về việc thường trú hoặc tạm trú.

Những cư dân đang nộp đơn để xin thị thực tạm thời mới, không nhất thiết phải rời khỏi Canada nếu thị thực của họ hết hạn trước khi IRCC đưa ra quyết định cuối cùng. Thông qua việc vẫn được duy trì tình trạng tạm trú thì sinh viên, du khách hoặc người lao động nước ngoài có thể được ở lại Canada với các điều kiện giống như giấy phép trước đó, cho đến khi họ nhận được phản hồi về đơn đăng ký mới.

Đối với các đương đơn đang nộp hồ sơ để xin thường trú nhân Canada mà lo sợ rằng thị thực tạm trú sẽ hết hạn thì nay có thể hưởng lợi từ Bridging Open Work Permit (BOWP), loại giấy phép cho phép bạn tiếp tục làm việc tại Canada trong khi chờ kết quả của đơn xin PR (Permanent Residence).
Đối với các đương đơn đang nộp hồ sơ để xin thường trú nhân Canada mà lo sợ rằng thị thực tạm trú sẽ hết hạn thì nay có thể hưởng lợi từ Bridging Open Work Permit (BOWP), loại giấy phép cho phép bạn tiếp tục làm việc tại Canada trong khi chờ kết quả của đơn xin PR (Permanent Residence).

Bên cạnh một số loại giấy phép tạm trú cho phép gia hạn thị thực Canada, vẫn có một số giấy phép như Post-Graduation Work Permit (PGWP) – giấy phép làm việc dành riêng cho đối tượng sinh viên vừa mới ra trường, mong muốn được ở lại, làm việc tại Canada trong một khoảng thời gian nhất định, không thể nộp xin mới hoặc gia hạn. Điều đó không có nghĩa là những người lao động này không đủ điều kiện để được cấp loại giấy phép lao động khác.

Mặc dù là một lựa chọn của nhiều người, nhưng một số người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế ở Canada thường không thường nộp đơn xin Temporary Resident Visa (TRV) – Thị thực tạm thời Canada, bởi vì loại thị thực này không cho phép họ làm việc hoặc học tập. Những người giữ Thị thực tạm thời cũng có thể đủ điều kiện để đăng ký theo dạng Visitor Record và được phép ở lại lâu hơn sáu tháng, nhưng không cho phép họ làm việc hoặc học tập. Ngoài ra cũng có các lựa chọn gia hạn thị thực Canada ở lại cho những người đủ điều kiện nhận Work permit exemption (hay còn gọi là miễn Giấy phép lao động hoặc không thuộc diện cấp Giấy phép lao động) là các trường hợp Người nước ngoài làm việc nhưng không cần phải xin Work permit.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các lựa chọn gia hạn thị thực Canada cho những người đang tạm trú có thể hưởng lợi từ những loại giấy phép sau:

  • Work Permits
  • Study Permits
  • Post-Graduation Work Permits
  • Bridging Open Work Permits
  • Spousal Open Work Permits

Work Permits (Giấy phép lao động)

Giấy phép làm việc ở Canada có thể được chia thành 2 loại:

1. Giấy phép làm việc yêu cầu Đánh giá tác động thị trường lao động – Labour Market Impact Assessment (LMIA)

Sở hữu Giấy phép LMIA để chứng minh với Chính phủ Canada rằng người sử dụng lao động có nhu cầu thực sự đối với người lao động nước ngoài nhằm lấp đầy vị trí công việc còn trống. Chính người sử dụng lao động, không phải người lao động, mới cần thực hiện quy trình LMIA. Một khi LMIA được cấp bởi Employment and Development Services Canada (EDSC) cho người sử dụng lao động, thì họ sẽ gửi cho người lao động một bản sao của thư xác nhận. Sau đó người lao động sẽ nộp đơn xin giấy phép lao động cho IRCC.

Một số chương trình cấp phép lao động yêu cầu có LMIA để giải quyết tình trạng thiếu lao động. Ví dụ: Diện Global Talent Stream (GTS) cho phép người sử dụng lao động thuộc các ngành công nghệ đủ điều kiện bỏ qua yêu cầu đăng tin tuyển dụng theo quy trình của LMIA, giúp đẩy nhanh thời gian xử lý. Giấy phép lao động GTS có thời gian xét duyệt tiêu chuẩn là 2 tuần. Ngoài ra, tỉnh bang Quebec có danh sách nghề nghiệp riêng cho phép xét duyệt LMIA một cách thuận lợi.

2. Giấy phép làm việc không yêu cầu LMIA

Hầu hết người lao động nước ngoài đang tạm trú tạm thời có giấy phép lao động được miễn LMIA. Năm 2021, hơn 315.000 giấy phép lao động được miễn LMIA đã được cấp, nhiều hơn khoảng ba lần so với số lượng giấy phép lao động yêu cầu phải có LMIA. Các nhà tuyển dụng Canada có tin tuyển dụng khớp với mã miễn LMIA phải trả phí và gửi lời đề nghị cho phép tuyển dụng qua cổng thông tin tuyển dụng của IRCC, để có thể thuê người lao động theo chương trình giấy phép lao động được miễn LMIA.

Theo thông tin từ Chính phủ, mục đích của giấy phép lao động được miễn LMIA là để hỗ trợ các lợi ích cho Canada. Các giấy phép lao động được miễn LMIA phổ biến nhất thường thuộc danh mục nghề nghiệp mang lại lợi ích và tương trợ. Canada định nghĩa “lợi ích” là một công dân nước ngoài có công việc sẽ mang lại lợi ích cho người Canada về mặt xã hội, văn hóa hoặc kinh tế. Tương trợ là khi Canada có thỏa thuận với một quốc gia khác, cho phép trao đổi lao động qua biên giới. Tác động của thị trường lao động được coi là trung lập vì người lao động nước ngoài có thể có những cơ hội tương tự ở Canada với những gì người lao động Canada có thể có ở nước ngoài.

Danh mục được miễn LMIA bao gồm:

  • Open work permits cho phép người có giấy phép làm việc ở bất kỳ đâu cho bất kỳ chủ lao động nào ở Canada.
  • Các giấy phép lao động theo CUSMA, CETA, hoặc các hiệp định thương mại tự do khác với Canada.
  • Tương tự với giấy phép lao động theo chương trình International Experience Canada (IEC), cung cấp các lộ trình cho thanh niên từ một số quốc gia nhất định muốn có được trải nghiệm ở Canada.

Study Permit (Giấy phép du học)

Nếu tình hình tài chính cho phép bạn học thêm để phát triển sự nghiệp, thì bạn có thể nộp đơn xin giấy phép du học để gia hạn thị thực Canada. Bạn có thể làm việc bán thời gian trong thời gian học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ theo lịch trình. Để có được giấy phép du học, trước tiên bạn cần được chấp nhận vào một Tổ chức học tập được chỉ định – Designated Learning Institution (DLI). Sau đó, bạn sử dụng thư nhập học của mình để xin giấy phép du học Canada.

Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn có thể đủ điều kiện ở lại Canada thông qua PGWP (nếu bạn chưa từng có PGWP trước đây). Ngoài ra, bạn sẽ đủ điều kiện cho các con đường trở thành thường trú nhân phù hợp với diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp.

Post-Graduation Work Permit – PGWP (Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp)

Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) có thể là một lựa chọn để gia hạn thị thực Canada cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp đã hoàn thành một chương trình sau trung học tại một Tổ chức học tập được chỉ định đủ điều kiện. Đây là loại giấy phép lao động mở, có nghĩa là giấy phép này không ràng buộc người sở hữu với một người sử dụng lao động hoặc nghề nghiệp nhất định.

Các chương trình học dài hơn 8 tháng nhưng ngắn hơn 2 năm có thể đủ điều kiện được nhận PGWP có thời gian tương ứng với thời lượng chương trình. Sinh viên quốc tế đã hoàn thành các chương trình từ hai năm trở lên có thể đủ điều kiện nhận PGWP tối đa là 3 năm.

Bridging Open Work Permit (Giấy phép lao động bắc cầu)

Đây là loại giấy phép cho phép người sở hữu tiếp tục làm việc tại Canada trong khi chờ kết quả của đơn xin PR, hay còn được gọi là Permanent Residence.

Các chương trình nhập cư sau đây đủ điều kiện cho BOWP gồm: 

  • Federal Skilled Worker Program
  • Canadian Experience Class
  • Federal Skilled Trades Program
  • Provincial Nominee Program
  • Quebec Skilled Workers
  • Agri-Food Pilot Program

Kể từ tháng 9 năm 2021, người lao động nước ngoài có khả năng đủ điều kiện tham gia diện Canadian Experience Class (CEC) cho đến nay không có cơ hội đăng ký thường trú nhân. Nếu không có Biên nhận xác nhận (Acknowledgement of Receipt) từ IRCC, họ không thể nhận được BOWP. Tuy nhiên, họ có thể xin các giấy phép lao động khác tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau. 

Spousal Open Work Permit (Giấy phép lao động mở của vợ/chồng)

Nếu vợ/chồng hoặc đối tác hôn nhân không chính thức của bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, thì bạn có lựa chọn là nộp đơn xin bảo lãnh theo diện vợ/chồng. Nếu bạn đang nộp đơn xin bảo lãnh từ bên trong Canada, thì bạn được coi là người nộp đơn trong nước và bạn có thể được hưởng lợi từ Giấy phép lao động mở cho vợ/chồng dành riêng cho vợ/chồng và đối tác hôn nhân không chính thức của những người Canada đang trong quá trình xét duyệt nhập cư.

Vợ/chồng của những người tạm trú cũng có thể nhận được giấy phép lao động mở. Người lao động nước ngoài tạm thời cần đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, chẳng hạn như có giấy phép lao động hợp lệ và còn giá trị trong sáu tháng sau khi nhận được giấy phép lao động mở cho vợ/chồng.

Người lao động nước ngoài phải đáp ứng một trong bốn điều kiện:

  • Nghề nghiệp thuộc Danh sách phân loại Nghề nghiệp Quốc Gia (National Occupational Classification) ở cấp độ kỹ năng 0, A hoặc B;
  • Làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào khi được chấp nhận hồ sơ qua chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (Atlantic Immigration Program);
  • Làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào có đề cử tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ từ Chương trình Đề cử tỉnh bang (Provincial Nominee Program); hoặc
  • Làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào và có Chứng chỉ Quebec Selection Certificate.

Ngoài ra, để gia hạn thị thực Canada còn phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể theo từng loại chương trình tùy thuộc vào tình hình tạm thời của người lao động nước ngoài.

Vợ/chồng của sinh viên quốc tế có thể nhận được giấy phép lao động mở nếu họ có thể chứng minh với Chính phủ rằng họ đang có mối quan hệ thực sự và vợ/chồng của họ là sinh viên quốc tế đăng ký tham gia một chương trình đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm: Các công việc đang được tuyển dụng nhiều nhất tại Canada

Đăng ký hướng dẫn

Canada.com.vn

Share this: