hành vi bị từ chối nhập cảnh Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » hành vi bị từ chối nhập cảnh Canada

Những hành vi vi phạm có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh Canada

Danh sách những hành vi vi phạm khiến hành khách có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh Canada và những cách giúp miễn trừ. Bất kỳ hành vi phạm tội nào ở nước sở tại hoặc ở Canada đều có thể gây ảnh hưởng đến khả năng được xem xét chấp thuận nhập cảnh của hành […]