Hard-to-Fill Skills Pilot - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Hard-to-Fill Skills Pilot

Saskatchewan cập nhật chương trình định cư thí điểm theo nhóm ngành khó tuyển dụng (Hard-to-Fill Skills Pilot)

Kể từ 11/01/2024, chương trình định cư thí điểm theo nhóm ngành khó tuyển dụng của Saskatchewan (Hard-to-Fill Skills Pilot) sẽ tạm đóng để xem xét lại các điều kiện, và dự kiến sẽ hoàn thành trong mùa xuân 2024. Các ngành nghề trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và các lĩnh vực phụ […]

Hard-to-Fill Skills Pilot là gì?

Hard-to-Fill Skills Pilot là gì? Chương trình Hard-to-Fill Skills Pilot là chương trình định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada (nằm trong stream International Skilled Worker, với tên gọi là Hard-to-Fill Skills Pilot) sẽ cho phép người sử dụng lao động định vị và tuyển dụng người lao động thông qua các cơ quan […]

Tổng quan Hard-to-Fill Skills Pilot | Chương trình định cư canada thí điểm mới tại tỉnh bang Saskatchewan

Vừa qua, chính phủ tỉnh bang Saskatchewan chính thức đưa ra một chương trình định cư canada thí điểm mới nằm trong stream International Skilled Worker, với tên gọi là Hard-to-Fill Skills Pilot. Theo đó, chương trình sẽ chính thức nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/01/2022.  Tổng quan về chương trình Hard-to-Fill Skills […]