hệ thống nhập cư Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » hệ thống nhập cư Canada

Cuộc đình công ảnh hưởng hệ thống nhập cư Canada đã kết thúc

Nghiệp đoàn Dịch vụ Công Canada (PSAC) và Chính phủ Liên bang đã đạt được thỏa thuận sơ bộ sau cuộc đình công ảnh hưởng đến hơn 155.000 công chức, bao gồm cả những người làm việc trong Bộ Di trú Canada (IRCC).