hồ sơ định cư Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » hồ sơ định cư Express Entry

Canada đã cấp 2000 thư mời cho ứng viên nộp hồ sơ định cư Express Entry đầu tháng 8

Canada đã mời 2.000 ứng viên nộp hồ sơ định cư Express Entry mới nhất được tổ chức vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. Express Entry là một trong những lộ trình định cư nổi bật nhất của Canada dành cho những người lao động tay nghề cao.  Các thư mời đã được cấp […]