IEC - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » IEC

Chương trình International Experience Canada (IEC) chính thức tiếp nhận hồ sơ năm 2023

Việc mở lại hệ thống tiếp nhận hồ sơ IEC được thực hiện theo thông báo ra từ năm trước, về việc IEC sẽ tăng chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ lên đến 90,000 ứng viên từ các quốc gia đối tác và tạo cơ hội cho các ứng viên làm việc, du lịch ở Canada trong năm 2023.