Invitations to apply for Permanent Residence - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Invitations to apply for Permanent Residence

Thư mời nộp hồ sơ thường trú nhân (ITA)

Các ứng viên nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) sẽ đủ điều kiện để đăng ký hồ sơ thường trú nhân tại Canada. Các ứng viên nhận được ITA cũng sẽ nhận được thông báo từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết họ nên đăng ký chương […]