Các ứng viên nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) sẽ đủ điều kiện để đăng ký hồ sơ thường trú nhân tại Canada. Các ứng viên nhận được ITA cũng sẽ nhận được thông báo từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết họ nên đăng ký chương trình nhập cư có tay nghề nào và cách đăng ký thường trú nhân.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc nhận được ITA không có nghĩa là người nộp đơn sẽ tự động được chấp nhận là thường trú nhân. Sau khi nhận được ITA, người nộp đơn phải nộp đầy đủ đơn xin thường trú. Đơn này sẽ được chấp nhận hoặc bị từ chối tùy thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng các tiêu chí liên quan hay không.

Lưu ý: Các ứng viên nhận được ITA có thể được yêu cầu chứng minh rằng thông tin họ nhập vào hồ sơ Express Entry của họ là chính xác. Nếu phát hiện thấy người nộp đơn cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ của mình, hồ sơ sẽ bị từ chối và người nộp đơn có thể bị phạt như:

  • Cấm nhập cảnh vào Canada
  • Bị cấm nhập cảnh vào Canada dưới bất kỳ hình thức nào trong 5 năm

Các ứng viên nhận được ITA sẽ có 60 ngày để nộp hồ sơ xin thường trú nhân. Trong thời gian 60 ngày, người nộp đơn nên đảm bảo hoàn thành những điều sau:

1. Kiểm tra kết quả kiểm tra ngôn ngữ

Ứng viên nên kiểm tra để đảm bảo rằng kết quả kiểm tra ngôn ngữ của họ sẽ vẫn có hiệu lực vào ngày họ nộp đơn đăng ký thường trú. Kết quả kiểm tra ngôn ngữ có giá trị trong 2 năm.

Nếu kết quả kiểm tra sẽ hết hạn trước khi nộp đơn, ứng viên nên:

  • Đi kiểm tra lại, hoặc
  • Đảm bảo gửi đơn đăng ký của họ trước khi kết quả hết hạn, hoặc
  • Từ chối lời mời nộp đơn đăng ký thường trú

2. Lý lịch tư pháp 

Người nộp đơn đăng ký thường trú phải có lý lịch tư pháp cho bản thân và tất cả

các thành viên trong gia đình trên 18 tuổi. Hơn nữa, mỗi thành viên gia đình phải có giấy lý lịch tư pháp từ mỗi quốc gia mà họ đã sống trên sáu tháng trong khi trên 18 tuổi. Có thể mất một thời gian dài. để các lý lịch tu pháp này được xử lý, vì vậy người nộp hồ sơ nên bắt đầu lấy càng sớm càng tốt.

3. Kiểm tra các yêu cầu của chương trình

Khi người nộp đơn đã xác định được chương trình nhập cư có tay nghề cao mà họ sẽ đăng ký, họ nên xác nhận rằng họ đáp ứng các yêu cầu cho chương trình đó:

  • Federal Skilled Worker Program – Tay nghề kỹ năng Liên Bang
  • Federal Skilled Trades Program – Tay nghề nhóm thợ Liên Bang
  • Canada Experience Class Program – Chương trình kinh nghiệm làm việc Liên Bang

Tìm hiểu thêm: Yêu cầu các chương trình định cư Canada khi nộp thường trú nhân

4. Cập nhật thông tin cá nhân

Các ứng viên có hoàn cảnh cá nhân đã thay đổi kể từ khi nhận được ITA nên tính toán lại điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện – Comprehansive Ranking System – CRS của mình bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi. Nếu điểm mới của ứng viên thấp hơn điểm tối thiểu đã chọn trong cùng một đợt rút thăm, thì ứng viên nên từ chối ITA.

Nếu một ứng viên nộp đơn xin thường trú và phát hiện ra rằng điểm của họ không còn đủ cao, đơn đăng ký sẽ bị từ chối và lệ phí nộp đơn sẽ không được hoàn lại. Những thay đổi có thể làm giảm điểm của ứng viên bao gồm:

  • Mất lời mời làm việc (job offer)
  • Mất giấy đề cử thường trú của tỉnh
  • Điểm kiểm tra ngôn ngữ đã hết hạn
  • Kết quả kiểm tra ngôn ngữ mới thấp hơn kết quả trước đó

Lưu ý: Việc thêm vợ/ chồng hoặc người bạn đời có thể làm tăng hoặc giảm điểm của người nộp đơn dựa trên vợ/ chồng hoặc người bạn đời thông qua các yếu tố:

  • Kỹ năng ngôn ngữ
  • Giáo dục
  • Cơ hội kinh doanh hoặc khởi nghiệp thành công ở Canada

Các ứng viên có ITA không nộp đơn xin thường trú trong vòng 60 ngày sẽ bị loại khỏi nhóm ứng viên. Các ứng viên bị loại khỏi nhóm sẽ phải tạo một hồ sơ Express Entry mới và được chấp nhận vào nhóm một lần nữa để nhận được ITA mới.

5. Từ chối ITA

Như  ở trên, trong một số trường hợp, người nộp đơn tốt hơn nên từ chối ITA. Những ứng viên từ chối ITA sẽ được đưa trở lại nhóm ứng viên miễn là họ vẫn đủ điều kiện tham gia hệ thống Express Entry. Khi ở trong nhóm, các ứng viên nên đảm bảo cập nhật thông tin cá nhân của mình.

Các ứng viên trong nhóm cũng nên tìm kiếm cơ hội để tăng điểm trên hện thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) của họ bằng cách:

  • Nhận được một lời mời làm việc
  • Được chính quyền cấp tỉnh đề cử thường trú
  • Cải thiện điểm kiểm tra ngôn ngữ của họ

Việc từ chối một ITA không ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội nhận được một ITA khác trong tương lai của ứng viên. Những ứng viên không trả lời thư mời nộp hồ sơ thường trú nhân, bằng cách chấp nhận hoặc từ chối lời mời sẽ bị loại khỏi nhóm Express Entry.

Tìm hiểu thêm: Chương trình Express Entry đối với định cư tay nghề

Canada.com.vn

Share this: