Kết quả rút hồ sơ Ontario và British Columbia - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Kết quả rút hồ sơ Ontario và British Columbia

Kết quả rút hồ sơ đề cử tỉnh bang Ontario và British Columbia tháng 8/2022

Kết quả rút hồ sơ từ ngày 12-18/8 Ontario và British Columbia theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). Ontario đã phát hành 30 thư mời theo diện doanh nhân và BC đã phát hành 177 thư mời trong đợt rút hồ sơ cho tất cả diện chương trình. Hầu hết các tỉnh và vùng […]