khấu trừ thuế thu nhập - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » khấu trừ thuế thu nhập

Tìm hiểu về lương và các khoản khấu trừ thuế thu nhập ở Canada

Việc tìm hiểu và nắm rõ luật Canada liên quan đến tiền lương và các khoản khấu trừ như thế nào là rất quan trọng đối với những người mới đến Canada. Trước khi bắt đầu làm việc, bạn nên nhớ rằng mức lương hoặc tiền công mà bạn thương lượng với chủ lao động sẽ không phải là số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn vào cuối mỗi kỳ lương. Chủ lao động của bạn phải khấu trừ một số khoản từ tổng thu nhập của bạn, vì vậy số tiền bạn nhận được có thể thấp hơn bạn mong đợi.