Lần đầu tiên hệ thống Express Entry chọn ứng viên lao động tay nghề nước ngoài - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Lần đầu tiên hệ thống Express Entry chọn ứng viên lao động tay nghề nước ngoài

Lần đầu tiên hệ thống Express Entry chọn ứng viên lao động tay nghề nước ngoài từ sau năm 2020

Cơ hội định cư Canada ngày càng được mở rộng khi hệ thống Express Entry bắt đầu chọn các ứng cử viên lao động tay nghề nước ngoài. Bộ Di trú Canada (IRCC) đã mời tổng cộng 1.500 ứng viên Express Entry nộp hồ sơ thường trú nhân. Tổng điểm sàn CRS của đợt rút […]