lao động quốc tế - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » lao động quốc tế

Canada tăng cường các biện pháp bảo vệ người lao động nước ngoài

Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) cùng với Bộ di trú Canada (IRCC) đã công bố các sửa đổi đối với Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư liên quan đến Người lao động nước ngoài tạm trú tại nước này (TFW).