Lao động tay nghề có kinh nghiệm Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Lao động tay nghề có kinh nghiệm Canada

Canada cho phép du học sinh làm thêm trên 20 giờ/tuần

Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 31/12/2023, sinh viên quốc tế Canada sẽ được phép làm thêm hơn 20 giờ mỗi tuần bên ngoài khuôn viên trường song..