lộ trình PR mới dành cho dân nhập cư - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » lộ trình PR mới dành cho dân nhập cư

Bộ trưởng Di trú thảo luận về lộ trình PR mới dành cho người tạm trú tại Canada

Thông tin chi tiết về lộ trình PR mới dành cho người tạm trú tại Canada vẫn còn rất ít, tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã cho biết một số thông tin về những cân nhắc trong việc xây dựng chính sách hiện tại.  Mục tiêu Canada nhằm đón nhận khoảng 400.000 […]