luật lái xe Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » luật lái xe Canada

Lái xe ở Canada, những thông tin cần biết!

Giấy phép lái xe ở Canada Giấy phép lái xe (GPLX) ở Canada do tỉnh bang và vùng lãnh thổ cấp quản lý, vì vậy sẽ có những quy định khác nhau. Nếu bạn có GPLX tại Việt Nam, khi sang Canada du lịch, bạn được phép lái xe ở Canada trong vòng 2-6 tháng […]