Marc Miller - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Marc Miller

Tân Bộ Trưởng Di Trú Marc Miller sẽ tiếp tục duy trì và tăng thêm chỉ tiêu nhập cư

Kể từ khi trở thành bộ trưởng mới của Bộ di trú Canada (IRCC), ông Marc Miller đã đưa ra một số quan điểm về nhập cư thông qua các cuộc phỏng vấn với các báo RedFM Canada, CBC Radio Canada và Bloomberg News.