mở lại đợt rút thăm Express Entry từ thứ 4 tuần này - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » mở lại đợt rút thăm Express Entry từ thứ 4 tuần này

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada xác nhận mở lại đợt rút thăm Express Entry

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada xác nhận mở lại đợt rút thăm Express Entry. Bắt đầu từ thứ 4 ngày 6/7/2022, ứng viên diện Tay nghề Liên bang và Lao động tay nghề có kinh nghiệm tại Canada sẽ được nhận thư mời trở lại. Bộ trưởng Bộ Di trú Canada Sean Fraser vừa […]