mở rộng lộ trình thường trú nhân - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » mở rộng lộ trình thường trú nhân

Bộ trưởng Di trú Sean Fraser công bố mở rộng lộ trình lấy thường trú nhân Canada cho cư dân tạm trú

Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã trình bày kế hoạch mở rộng lộ trình thường trú nhân cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm trú ở Canada.