MPNP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » MPNP

4 tỉnh bang Canada rút hồ sơ diện PNP đợt cuối 2023

4 tỉnh bang tại Canasa: British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và đảo hoàng tử Edward đã đề cử ứng viên trong đợt rút hồ sơ chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) từ ngày 19/12 đến 29/12.