ngành điều dưỡng - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » ngành điều dưỡng

Cơ hội định cư Canada năm 2023 cho ngành điều dưỡng

Đại dịch Covid đã làm gia tăng nhu cầu nhân lực cho ngành điều dưỡng ở Canada. Một trong những cách để lấp đầy các vị trí còn trống trong ngành là đưa ra những giải pháp định cư giúp tuyển dụng nguồn lực y tá, điều dưỡng từ nước ngoài và mang đến cơ […]