ngành điều dưỡng - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » ngành điều dưỡng

Cơ hội định cư Canada diện tay nghề dành cho ngành điều dưỡng

Đại dịch Covid đã làm gia tăng nhu cầu nhân lực cho ngành điều dưỡng ở Canada. Một trong những cách để lấp đầy các vị trí còn trống trong ngành là đưa ra những giải pháp định cư giúp tuyển dụng nguồn lực y tá, điều dưỡng từ nước ngoài và mang đến cơ […]