người nhập cư - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » người nhập cư

Tại sao Canada lại chào đón hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm?

“Tại sao Canada lại chào đón hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm?”. Vì mục tiêu của Canada là liên tục tăng mức nhập cư nhằm củng cố nền kinh tế, đoàn tụ gia đình và nhân đạo cho người tị nạn. Ba chương trình nhập cư ở Canada và mục đích của chính phủ Canada có […]