nộp hồ sơ xin quốc tịch cho nhiều người cùng lúc - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » nộp hồ sơ xin quốc tịch cho nhiều người cùng lúc

Chính phủ Canada cho phép nộp hồ sơ xin quốc tịch cho nhiều người cùng lúc từ tháng 8/2022

IRCC cho phép nhiều người cùng lúc nộp hồ sơ xin quốc tịch và cập nhật thời gian đăng ký lấy quốc tịch Canada của từng nhóm đương đơn cụ thể. Các cặp đôi và hộ gia đình cũng sẽ sớm được đăng ký lấy quốc tịch Canada trực tuyến, theo thông tin từ Bộ Di trú, […]