Ocupation In Demand - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Ocupation In Demand

Chương trình đề cử nhập cư Saskatchewan (SINP) | Đợt rút thăm đầu tiên năm 2022

Saskatchewan đã mời 104 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 12/01/2022. Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP) Trong đợt rút thăm đầu tiên của năm, Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng cử viên nộp đơn thông qua hai trong […]