Saskatchewan đã mời 104 ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 12/01/2022.

Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP)

Trong đợt rút thăm đầu tiên của năm, Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng cử viên nộp đơn thông qua hai trong số các dòng nhập cư của mình.

Trong số những người được mời, 37 người có thể đủ điều kiện cho dòng Express Entry và 67 người có thể đủ điều kiện cho dòng Ocupation In Demand.

Ứng cử viên có điểm số thấp nhất từ có 68 điểm trên hệ thống xếp hạng Saskatchewan’s Expression of Interest (EOI). Saskatchewan đã mời các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở một trong sáu nghề: 

  • Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
  • Nhân viên y tế
  • Nhà tâm lý học
  • Nhà siêu âm y tế
  • Nhà trị liệu nghề nghiệp 
  • Kỹ thuật viên bức xạ y tế.

Các ứng cử viên từ cả hai loại cũng cần Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (Educational Credential Assessments) để chứng minh trình độ học vấn nước ngoài của họ có thể so sánh với tiêu chuẩn của Canada.

Express Entry

Express Entry là Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang.

Express Entry quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các chương trình nhập cư cấp kinh tế chính của Canada: 

  • Federal Skilled Worker Program
  • Federal Skilled Trades Program
  • Canadian Experience Class.

Các ứng viên có hồ sơ Express Entry phải tạo hồ sơ EOI cho Saskatchewan để được xem xét cho lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh. Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn Diện nhằm đảm bảo hiệu quả cho họ cơ hội nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Ocupation In Demand

Ocupation In Demand là Chương trình dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry. Chương trình này dành cho những người lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm trong một nghề nghiệp đang được yêu cầu ở Saskatchewan, những người chưa có lời mời làm việc trong tỉnh.

Để đăng ký nhập cư Canada thông qua chương trình này, công dân nước ngoài cần tạo hồ sơ EOI thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của SINP. Hệ thống EOI của Saskatchewan cho phép tỉnh lựa chọn các ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh trong tỉnh vùng xa. Các ứng viên sẽ được đánh giá về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối liên hệ với tỉnh bang chứng tỏ khả năng định cư tại Saskatchewan của họ.

Tìm hiểu thêm: Chương trình định cư Canada diện tay nghề (SKILLED WORKER CANADA)

Đăng ký tư vấn

Canada.com.vn

Share this: